Vår vision.

FlorArbo bvba är en hållbar och kvalitetsinriktad plantskola där människor, produkter och jorden står i fokus.

Historia.

Företaget startade 1994 och har sedan dess vuxit kontinuerligt. Vi har genom åren gjort oss kända hos kunderna som ett kvalitetsbolag med familjär profil.

1998 flyttade vi till Beervelde, Belgiens logistiska centrum för prydnadsväxter. Detta förbättrade serviceutbudet till våra kunder samtidigt som vi fick mer yta till egen produktion.
Miljö- och rättviseaspekter har alltid haft centrala roller i företagets verksamhet. 2009 blev vi, som andra prydnadsväxtodlare i Belgien, registrerade GAP-producenter. Under senare år har vi byggt växthus och utökat odlings- och logistikytan. 2013 erhöll vi SQ-märkning och rättigheter att märka vår egen produktion med FFP-etikett (Fair Flowers Fair Trade). Vi fortsätter att utveckla vår produktion med starka miljömässiga och mänskliga hänsyn.

Klicka på bilderna för att se våra senaste certifieringar.

Affärsidé.

Vår affärsidé är att vara en pålitlig och kvalitetsmedveten partner till alla som jobbar med oss.
För oss betyder detta att:

 • Producera och handla med växter som efterfrågas av en kvalitetsmedveten kund.
 • Etablera och underhålla långvariga samarbeten med alla affärspartners; kunder, leverantörer, transportföretag, etc.
 • Etablera och underhålla långvariga samarbeten med alla medarbetare där människan sätts i fokus. Att, som i enlighet med GAP-registreringen, vara ett företag där människor vill arbeta.
 • Erbjuda full service till kunderna, där förtroende skall vara ett nyckelord.
 • Producera miljömässigt försvarbara växter. MPS-märkningen stödjer denna ambition.
 • Handel skall ske med i huvudsak ekologiska produkter.

Målsättningar för vår egen produktion.

 • Odling av högkvalitativa uteväxter för gardencenters och anläggare.
 • – Ekologisk produktion där MPS-märkning är vår lägsta målsättning.
 • Utveckling av ett hållbart företag:
  • För anställda att utvecklas till engagerade medarbetare.
  • Innovationer för förbättrade arbetsvillkor och ergonomi.
 • Ekologisk hänsyn och innovation:
  • Miljömässigt försvarbar produktion.
  • Recirkulerande bevattning utan utsläpp.
  • Användning av täckmaterial.
  • Användning av komposter mot skadedjur och sjukdomar.
 • Optimalt utnyttjande av egen yta för att säkerställa en stabil årlig produktion som svarar mot kundernas önskemål.